นั่งรถไฟไปอยุธยา เที่ยวง่ายสบายกระเป๋า

นั่งรถไฟไปอยุธยา เที่ยวง่ายสบายกระเป๋า

อยุธยาเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ทำให้นักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนนิยมเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ เช่น รถประจำทาง หรือรถไฟไทย วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเลขขบวน ประเภทรถ เวลาออกจากสถานีต้นทาง (กรุงเทพ) เวลาถึงสถานีปลายทาง (อยุธยา) รวมถึงราคาค่าตั๋วแต่ละประเภทมาให้ทุกท่านได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกระเป๋าออกเดินทางไปท่องเที่ยวอยุธยาเมืองเก่าของเราชาวไทยโดยการเดินทางกับรถไฟไทยกัน 

นั่งรถไฟไปอยุธยาขบวนไหนดี

นั่งรถไฟไปอยุธยาขบวนไหนดี

รถไฟไทยเป็นหนึ่งในวิธีการเดินทางยอดนิยมของสายเที่ยวสายลุยหลาย ๆ คน เนื่องจากเป็นการค้นหาเส้นทางใหม่ ๆ ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมถึงเป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวที่ทำให้นักเดินทางได้ใช้เวลาดื่มด่ำไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นตลอดสองข้างทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเส้นทางการเดินรถไฟจากกรุงเทพไปยังอยุธยาก็สามารถใช้บริการได้หลายขบวน ดังรายละเอียดตารางการเดินรถไฟต่อไปนี้

เลขขบวนรถไฟประเภทรถไฟเวลารถไฟออกกรุงเทพเวลารถไฟถึงอยุธยาราคา
303ชานเมือง กรุงเทพ-ลพบุรี4.205.48นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
339ชานเมือง กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย5.206.44นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
21ด่วนพิเศษ กรุงเทพ-อุบลราชธานี5.456.58นั่ง ผู้ใหญ่ 345 บาท
135เร็ว กรุงเทพ-อุบลราชธานี6.408.25นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 65 บาท
นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 45 บาท
111เร็ว กรุงเทพ-เด่นชัย7.008.37นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 65 บาท
นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 45 บาท
75ด่วน กรุงเทพ-หนองคาย8.209.41นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 165 บาท
นั่งชั้น 2 ปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 245 บาท
7ด่วนพิเศษ กรุงเทพ-เชียงใหม่8.309.47นั่งชั้น 2 ปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 345 บาท
201ธรรมดา กรุงเทพ-พิษณุโลก9.2511.27นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 35 บาท
นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
71ด่วน กรุงเทพ-อุบลราชธานี10.0511.24นั่งชั้น 3 พัดลม 165 บาท
นั่งชั้น 2 ปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 245 บาท
209ธรรมดา กรุงเทพ-บ้านตาคลี11.2013.04นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
233ธรรมดา กรุงเทพ-สุรินทร์11.4013.06นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
211ธรรมดา กรุงเทพ-ตะพานหิน12.5514.31นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 35 บาท
นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
207ธรรมดา กรุงเทพ-นครสวรรค์14.0515.57นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
301ชานเมือง กรุงเทพ-ลพบุรี16.3018.28นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
341ชานเมือง กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย17.00 18.52นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
317ชานเมือง กรุงเทพ-ลพบุรี17.2519.12นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
313ชานเมือง กรุงเทพ-ชุมทางบ้านภาชี18.2020.13นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท
139เร็ว กรุงเทพ-อุบลราชธานี18.5520.25นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 65 บาท
นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 45 บาท
107เร็ว กรุงเทพ-เด่นชัย20.1021.43นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 65 บาท
นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 45 บาท
133เร็ว กรุงเทพ-หนองคาย20.4522.17นั่ง ชั้น 3 ผู้ใหญ่ 45 บาท
51ด่วน กรุงเทพ-เชียงใหม่22.0023.35นั่ง ชั้น 2 ปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 245 บาท
นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 165 บาท
141เร็ว กรุงเทพ-อุบลราชธานี22.450.16นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 65 บาท
นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 45 บาท

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยการโดยสารรถไฟนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีเที่ยวรถคอยให้บริการอยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังมีเวลาให้เลือกได้อย่างหลากหลายตามแต่ความสะดวก นอกจากนี้ราคาค่าตั๋วรถไฟแต่ละประเภทก็ไม่สูงมากนัก ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดค่าเดินทางสามารถไปเที่ยวได้อย่างสบายใจและสบายกระเป๋าอีกด้วย