ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดดังในเชียงใหม่

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดดังในเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูเขา แม่น้ำ หรือน้ำตก ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยเฉพาะวัดวาอารามที่มีความงดงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตลอดจนเดินทางไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วันนี้แอดมินได้รวบรวมวัดดังที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเชียงใหม่ไว้ให้ทุกท่านติดตามกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่

หากนักท่องเที่ยวท่านใดมีโอกาสได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพบูชาตามวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และพร้อมเปิดรับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาตลอดการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้แอดมินได้รวบรวมรายชื่อวัดดังที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องเดินทางไปไว้ ดังนี้

  • วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นสถานที่สำคัญที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยโบราณ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในรัชสมัยของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้นับเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน 300 ขั้น ที่ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเดินขึ้นไปเพื่อสักการะพระธาตุ หรือจะใช้บริการกระเช้ารถไฟฟ้าขึ้นไปเพื่อกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดก็ได้เช่นเดียวกัน 

พิกัด : 9 หมู่ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00 ถึง 18.00 น.

  • วัดพระสิงห์วรวิหาร หนึ่งในวัดสำคัญของแผ่นดินล้านนาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปปรางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรที่สร้างขึ้นตามศิลปะเชียงแสนโบราณ เมื่อปีพุทธศักราช 700 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามเชียงแสนสิงห์หนึ่ง อีกทั้งยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาที่ควรค่าแก่การมาสักการะขอพรเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าพระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์เป็นพระธาตุประจำปีมะโรง (งูใหญ่) ดังนั้นหากใครเกิดในปีนักษัตรนี้ควรหาโอกาสเดินทางมากราบไหว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

พิกัด : 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00 ถึง 17.00 น.

  • วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือในราชวงศ์เม็งราย ต่อมาในปีพุทธศักราช 1914 พระเจ้ากือนา พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 6 ของราชวงศ์เม็งรายได้โปรดเกล้าฯให้สร้างเป็นพระอารามหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในแผ่นดินล้านนา และสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพบูชา นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังเป็นที่จัดประเพณีทำบุญสลากภัต ซึ่งจะจัดเป็นประจำในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนเกี๋ยง หรือเดือน 11 ของทุกปี

พิกัด : 139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00 ถึง 12.00 น.
หากใครมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่ อย่าลืมเดินทางไปยังวัดสำคัญต่าง ๆ เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพบูชา อันจะช่วยเสริมสร้างบารมี และคุ้มครองรักษานักท่องเที่ยวทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญ ตลอดจนแคล้วคลาดจากภัยอันตราย และมีความสุขตลอดการเดินทางมาเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่