Category Archives: อาหาร

เปิดเส้นหาส่องร้านขนมโบราณเมืองฉะเชิงเทรา

ขนมโบราณ

มาส่องร้านขนมโบราณที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวใกล้กับกรุงเทพมหานครเพราะร้านขนมไทยทีนี่มีร้านที่ขึ้นชื่อในระดับตำนานเลยทีเดียว